100-lecie Tbiliskiego Uniwersytetu Państwowego (Gruzja)

15.02.2018

W dniach 7-9 lutego br. Tbiliski Uniwersytet Państwowy obchodził swój jubileusz. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej był reprezentowany przez prof. dr hab. Marka Pietrasia, prodziekana Wydziału Politologii UMCS i prof. dr hab. Walentego Baluka, dyrektora Centrum Europy Wschodniej UMCS. Delegacja społeczności akademickiej UMCS uczestniczyła w bogatym programie obchodów z udziałem Eliasza II, Patriarchy Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego, przedstawicieli rządu Gruzji oraz licznego grona rektorów i profesorów uczelni partnerskich z całego świata. Drugiego dnia obchodów reprezentanci UMCS wzięli udział w międzynarodowym sympozjum naukowym “Prospects of Higher Education: Recalling the Past and Exploring the Future”. Fot:
prof. dr hab. Walenty Baluk, prof. dr hab. Aleksander Kukhianidze