„Polska wolontariuszka w Peru”

01.04.2019

W dniu 27 marca 2019 r. odbyło się na Wydziale Politologii UMCS spotkanie otwarte zorganizowane przez Koło Latynoamerykanistów UMCS pod patronatem czasopisma "Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales". Gościem Wydziału Politologii była absolwentka stosunków międzynarodowych naszego Wydziału mgr Karolina Machul, która zaprezentowała pokaz slajdów i podzieliła się swoją wiedzą o Peru oraz doświadczeniami z pracy wychowawczo-oświatowej z dziećmi peruwiańskimi w ramach wolontariatu. W wykładzie wzięli udział studenci i pracownicy Wydziału Politologii, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku UMCS oraz uczniowie i kadra pedagogiczna IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie.
Fot. Sylwia Skotnicka