„Konstytucja dla Nauki” - spotkanie z Wiceministrem Piotrem Müllerem

14.03.2019

12 marca 2019 r. gościem Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie był Piotr Müller, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący Zespołu ds. Wdrażania Reformy. Organizatorami wydarzenia byli: Politologiczne Koło Naukowe UMCS oraz Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Lublin.
Fot: Bartosz Proll