07.11.2022 - Finał VI eydcji warsztatów europejskich 2022 | "W odpowiedzialności za przyszłość. Młodzież wobec zmian klimatu"

28.11.2022

Warsztat: Unia jako lider w przeciwdziałaniu zmianom klimatu Trenerka: dr Kinga Smoleń Miejsce: Zamość (forma stacjonarna), I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskie