Efekty kształcenia

Poniżej znajduje się lista plików z wykazem efektów kształcenia dla poszczególnych rodzajów i stopniów studiów, prowadzonych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS.