ZUS dla Studenta. Ubezpieczenia społeczne w praktyce.

Zapraszamy na kolejny wykład, który realizowany jest w ramach Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (NZB).

Słuchacz/ka otrzyma wiedzę m.in. o tym:

 • Dlaczego warto opłacać składki na ubezpieczenie społeczne
 • Jakie rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne trzeba płacić w zależności od rodzaju umowy ( zlecenie, o dzieło, o pracę)
 • Czym różnią się poszczególne umowy (zlecenie, o dzieło, o pracę)
 • Jakie warunki należy spełniać, aby jako student być zwolnionym z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne
 • Jakie korzyści daje nam ubezpieczenie zdrowotne
 • Jak przebiega proces zakładania działalności gospodarczej
 • Jakie składki płaci przedsiębiorca
 • Kiedy przedsiębiorca ma prawo do tzw. składki ulgowej
 • Kiedy student ma prawo do renty rodzinnej i renty socjalnej
 • Czym jest umowa uaktywniająca dla Niań
 • Jak można załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu (ePUAP, PUE)

Gdzie i kiedy? 09/05/2017, w godzinach 15.00-16.30, sala 203 na Wydziale Ekonomicznym.

Zgłoszenia:

 • w siedzibie Biura Karier UMCS (Sowińskiego 12, 20-040 Lublin)
 • telefonicznie: 81 537 28 79
 • mailowo: natalia.wilewska@umcs.pl, temat maila: "ZUS dla Studenta” (w mailu proszę podać imię i nazwisko, kierunek i rok studiów oraz numer telefonu)

Wykład realizowany jest wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w ramach modułu tematycznego „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”, którego celem jest zwiększenie wiedzy słuchaczy z zakresu ubezpieczeń społecznych i zachęcenie ich do długoterminowego oszczędzania, w szczególności na przyszłą emeryturę.

Moduł „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe” składa się z 4 wykładów, które zwiększają wiedzę słuchaczy z zakresu metod dywersyfikacji ryzyka przy oszczędzaniu i inwestowaniu, systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem systemu emerytalnego, jak i różnych form inwestowania, w szczególności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Moduł tematyczny jest realizowany ze Związkiem Banków Polskich, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Izbą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych, Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych i Polską Izbą Ubezpieczeń.
Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich i Biura Informacji Kredytowej i obecnie realizowany jest na ponad 120 polskich uczelniach. Swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę i zapewnia dotarcie do tysięcy studentów oraz nauczycieli akademickich. Projekt realizowany jest w przeświadczeniu, że połączenie doświadczeń dydaktycznych i naukowych z wiedzą praktyczną pozwoli na lepsze przygotowanie odbiorców do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej.
Więcej o Programie NZB na: www.nzb.pl

  Aktualności

  Data dodania
  25 kwietnia 2017