Zaproszenie: Warsztaty europejskie

Zapraszamy do udziału w warsztatach europejskich realizowanych przez Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - UMCS we współpracy z Wydziałem Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie.

Warsztaty skierowane są do społeczeństwa obywatelskiego województwa lubelskiego, w tym przede wszystkim uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów czy administracji lokalnej. Ich celem jest zachęcenie młodych Polaków do pogłębiania wiedzy z zakresu integracji europejskiej oraz rozumienia znaczenia Wytycznych Politycznych Komisji Europejskich na następną kadencję 2019-2024.

Głównym kierunkiem warsztatów europejskich jest Zamość, Puławy, Chełm, Świdnik oraz Lublin.

W oparciu o nowe metody nauczania praca z młodzieżą szkolną i studencką skoncentruje się na 6 priorytetach KE (po jednym w przypadku każdego priorytetu nowej Komisji Europejskiej).

 1. Europejski Zielony Ład
 2. Gospodarka, która służy ludziom
 3. Europa na miarę ery cyfrowej
 4. Ochrona naszego europejskiego stylu życia
 5. Silniejsza pozycja Europy w świecie
 6. Nowy impuls dla demokracji europejskiej

 

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zgłoszenie szkół i liczby uczestników do: w przypadku Puław i Chełma (zapisy od 01-12.02.2002 r.); w przypadku Świdnika i Zamościa (od 13.02-20.02.2020 r.); w przypadku Lublina (od 14.02-17.02.2020 r.).

Formularz dostępny na stronie Wydziału Politologii UMCS, w lewym dolnym rogu w szufladce Warsztaty Europejskie 2020. W przypadku pytań proszę się kontaktować :  cdeumcs@umcs.eu. Maksymalna liczba osób przyjętych to 60 osób na każde warsztaty.

Ze względu na korzystanie podczas warsztatów z technologii informacyjno-komunikacyjnych na spotkanie zabierz smartfon.  

Na najbardziej aktywne osoby czekają nagrody. Każdy uczestnik warsztatu otrzyma certyfikat, potwierdzający jego udział w wydarzeniu. Certyfikat ten będzie uznawany podczas rekrutacji na Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

Zapraszamy!

  Aktualności

  Data dodania
  31 stycznia 2020