Zaproszenie na wykład „Managing non urban areas: the case of Italian Inner Areas”

Na zdjęciu: mgr Elia Vettorato wraz z Dziekan WNoZiGP, dr Jolantą Rodzoś, prof. UMCS, Dyrektorem Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS, dr hab. Wojciechem Janickim, prof. UMCS oraz dr Dagmarą Kociuba. Fot. M. Zembrzycki

6 czerwca 2023 (wtorek) o godz. 9:00 w s. 301D Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbędzie się wykład „Managing non urban areas: the case of Italian Inner Areas”, który wygłosi mgr Elia Vettorato, doktorant na Wydziale Architektury i Urbanistyki (DAStU) Politechniki w Mediolanie.

Podczas wykładu mgr E. Vettorto omówi problematykę zarządzania obszarami słabo zurbanizowanymi i zmarginalizowanymi z perspektywy prowadzenia polityki rozwoju we Włoszech. 


Wykład odbędzie się w ramach stażu naukowego, który mgr E. Vetttorato odbywa w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS pod opieką dr Dagmary Kociuby.

Serdecznie zapraszamy studentów i pracowników oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką wykładu! 


Źródło informacji: Wydział Nauk o Ziemi i  Gospodarki Przestrzennej

    Aktualności

    Data dodania
    31 maja 2023