Zaproszenie na wykład dr Marii Laury Taginy

Z okazji pięciolecia działalności redakcja czasopisma „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” zaprasza, w ramach trzeciej edycji “Spotkań naukowych z Ameryką Łacińską”, na prezentację książki oraz wykład dr Marii Laury Taginy, który odbędzie się 19 czerwca o godz. 15.00 w sali 115 (sala Rady Wydziału)na Wydziale Politologii UMCS (plac Litewski 3).

Prezentacja książki (w języku angielskim): Elecciones y partidos en América Latina en el cambio de ciclo (Elections and political parties in Latin America in the cycle change), (eds.) Manuel Alcántara Manuel Buquet, María Laura Tagina, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madryt 2018, ss. 511.

Wykład (w języku angielskim): El voto desde el exterior de los emigrados latinoamericanos (Voting from abroad of Latin American emigrants) / Opinión pública y comportamiento electoral en Argentina (Public opinion and electoral behavior in Argentina).

Dr María Laura Tagina – politolog, wykładowca Uniwersytetu Narodowego San Martín (Argentyna) i Uniwersytetu Salamanki (Hiszpania). Członek Komitetu Recenzentów „Anuario Latinoamericano”. Zainteresowania naukowe koncentruje na badaniu zachowań wyborczych w państwach Ameryki Łacińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Argentyny. Autorka artykułów naukowych opublikowanych w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych. Redaktor naukowa monografii: América Latina: política y elecciones del Bicentenario, 2009-2010 (2011),  Elecciones y política en América Latina, 2009-2011 (2013), Elecciones y cambio de élites en América Latina, 2014-2015 (2016).

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    18 czerwca 2018