Zaproszenie na konferencję: Bezpieczeństwo Europy...

Zakład Myśli Politycznej Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne (Oddział w Lublinie) serdecznie zapraszają na Konferencję "Bezpieczeństwo Europy - Bezpieczeństwo Polski", która odbędzie się 9 czerwca 2015 r. na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. Na zgłoszenia oczekujemy do 10 maja 2015 r. pod adresem email: bezpieczenstwoeuropy@gmail.com.

W ramach opłaty konferencyjnej w kwocie 250 zł, przewidujemy: publikację tekstów (po uzyskaniu akceptacji recenzentów), materiały konferencyjne, catering w trakcie obrad. Efektem konferencji będzie książka opublikowana w drugiej połowie roku 2015.

Kierownik konferencji: Prof. dr hab. Ewa Maj

Sekretarze konferencji:
Dr Eleonora Kirwiel
Dr Ewelina Podgajna
Dr Anna Szwed-Walczak

W załącznikach znajdują się informacje o konferencji oraz karta zgłoszenia uczestnictwa w obradach.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    19 marca 2015