ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA I/2019 GRANT WYDZIAŁOWY DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW I DOKTORANTÓW

Zapraszamy do udziału w I edycji konkursu na grant wydziałowy dla młodych naukowców i doktorantów Wydziału Politologii UMCS w 2019 roku.

Wnioski na załączonych formularzach  należy składać w sekretariacie Wydziału Politologii UMCS u pani mgr Eweliny Górki do dnia 11 marca 2019 r. 


Rozstrzygnięcie nastąpi 12 marca 2019 r.

Przypominamy, że według nowej ustawy pracownik jest młodym naukowcem przez 7 lat od uzyskania stopnia doktora.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. 

Załączniki

    Aktualności

    Autor
    Anna Belka
    Data dodania
    27 lutego 2019