ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA I/2018 GRANT WYDZIAŁOWY DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Zapraszamy do udziału w I edycji konkursu na grant wydziałowy dla młodych naukowców i doktorantów Wydziału Politologii UMCS w 2018 roku. Wnioski na załączonych formularzach  należy składać w sekretariacie Wydziału Politologii UMCS u pani mgr Eweliny Górki do dnia 4 lipca 2018 r. 
Rozstrzygnięcie nastąpi  6 lipca 2018 r.

Załączniki

    Aktualności

    Autor
    Anna Belka
    Data dodania
    26 czerwca 2018