Zapraszamy do udziału w konkursie

Do 25 stycznia 2016 r. można zgłaszać prace do V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek. Konkurs, którego inicjatorem jest śląskie środowisko dziennikarskie, upamiętnia postać Krystyny Bochenek, wicemarszałek Senatu, wybitniej dziennikarki i absolwentki Uniwersytetu Śląskiego.

Tematyka nadsyłanych prac powinna mieć́ związek z województwem śląskim, w różny sposób dotykać problemów społecznych regionu, jego mieszkańców, kultury, gospodarki i historii. Do konkursu przyjmowane będą prace, które spełniają wysokie standardy dziennikarskie pod względem formy i języka. Prace – teksty prasowe, filmy, audycje radiowe i programy telewizyjne, dokumentalne oraz publikacje zamieszczone w mediach internetowych – mogą zgłaszać autorzy lub redakcje wydawnictw, dzienników, czasopism, stacji radiowych, telewizyjnych, portali internetowych i kierownictwa zespołów filmowych.

Autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę własną i jedną współautorską. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace napisane w języku polskim (w tym przetłumaczone na ten język).

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice (Gabinet Rektora) z dopiskiem „Konkurs im. K. Bochenek” do 25 stycznia 2016 roku.

Za wybitną pracę dotyczącą województwa śląskiego kapituła konkursu przyzna Grand Prix w wysokości 50 tys. zł

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie:www.konkurskbochenek.us.edu.pl

 

    Aktualności

    Data dodania
    9 grudnia 2015