Zapisy na seminarium – terminy i prowadzący

Informujemy, że studenci, którzy nie dokonają zapisu w systemie w podanym poniżej terminie, nie będą automatycznie przypisywani do seminariów z wolnymi miejscami. Dlatego też dokonanie internetowego zapisu jest obowiązkowe.

UWAGA:
Do dnia 13.02.2015 r. do godz 14.00 przedłużono zspisy na smienaria.
Szczegóły, kliknij tutaj


Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach: 

- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia (2 rok), II stopnia (1 rok);
- Politologia I stopnia (2 rok), II stopnia (1 rok);
- Stosunki międzynarodowe I stopnia (2 rok), II stopnia (1 rok),
- Studia wschodnioeuropejskie I stopnia (2 rok), II stopnia (1 rok), 
- Bezpieczeństwo narodowe I stopnia (2 rok)
muszą przed semestrem letnim roku ak. 2014/2015 zapisać się na seminarium.

Do dnia 07.02.2015 należy zarejestrować się w systemie (jeśli masz już konto w systemie, nie zakładaj drugiego konta. Sprawdź logowanie).

Zapisy zostaną uruchomione w dniu 07.02.2015 w godzinach:

- Politologia I stopnia (2 rok) stacjonarne – od godz. 12.00
- Politologia II stopnia (1 rok) stacjonarne – od godz. 13.00

- Stosunki międzynarodowe I stopnia (2 rok) stacjonarne – od godz. 14.00
- Stosunki międzynarodowe II stopnia (1 rok) stacjonarne – od godz. 15.00

- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia (2 rok) stacjonarne – od godz. 16.00
- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia (1 rok) stacjonarne – od godz. 17.00

- Bezpieczeństwo narodowe I stopnia (2 rok) stacjonarne – od godz. 18.00
- Bezpieczeństwo narodowe I stopnia (2 rok) niestacjonarne – od godz. 18.00

- Studia wschodnioeuropejskie I stopnia (2 rok) stacjonarne – od godz. 19.00
- Studia wschodnioeuropejskie II stopnia (1 rok) stacjonarne – od godz. 19.00


Zapisy zostaną wyłączone w dniu 09.02.2015 o godz. 12.00. Ewentualna druga tura zapisów zostanie ogłoszona w dniu 10.02.2015.


Link do systemu zapisów na przedmioty <kliknij tutaj> lub kliknij w 'Zapisy na przedmioty' na stronie głównej Wydziału Politologii (poniżej aktualności).

 


Osoby prowadzący seminaria na studiach stacjonarnych


 

Politologia I stopnia (2 rok):
1. Prof. dr hab. Stanisław Michałowski
2. Dr hab. Wojciech Sokół, prof. nadzw.
3. Dr hab. Stefan Stępień, prof. nadzw.
4. Dr hab. Krystyna Trembicka, prof. nadzw. 
5. Dr hab. Wojciech Ziętara
6. Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki

Politologia II stopnia (1 rok):
1. Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
2. Prof. dr hab. Stanisław Michałowski
3. Dr hab. Wojciech Sokół, prof. nadzw.
4. Dr hab. Stefan Stępień, prof. nadzw.
5. Dr hab. Krystyna Trembicka, prof. nadzw. 
6. Dr hab. Alicja Wójcik, prof. nadzw.
7. Dr hab. Wojciech Ziętara
8. Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki

Stosunki międzynarodowe I stopnia (2 rok):
1. Prof. dr hab. Henryk Chałupczak
2. Dr hab. Hanna Dumała
3. Prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska
4. Prof. dr hab. Grzegorz Janusz
5. Dr hab. Katarzyna Krzywicka
6. Dr hab. Czesław Maj, prof. nadzw.
7. Prof. dr hab. Marek Pietraś

Stosunki międzynarodowe II stopnia (1 rok):
1. Prof. dr hab. Henryk Chałupczak
2. Dr hab. Hanna Dumała
3. Prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska
4. Prof. dr hab. Grzegorz Janusz
5. Dr hab. Katarzyna Krzywicka
6. Dr hab. Czesław Maj, prof. nadzw.
7. Prof. dr hab. Marek Pietraś

Bezpieczeństwo narodowe I stopnia (2 rok):
1. Prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska
2. Dr hab. Katarzyna Krzywicka
3. Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
4. Prof. dr hab. Marek Pietraś
5. Dr hab. Wojciech Sokół, prof. nadzw.
6. Dr hab. Ireneusz Topolski
7. Dr hab. Agata Ziętek
8. Prof. dr hab. Walenty Baluk
9. Prof. dr hab. Jan Holzer
10. Dr hab. Jerzy Garbiński, prof. nadzw.
11. Dr hab. Stefan Stępień, prof. nadzw.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia (2 rok):
1. Prof. dr hab. Iwona Hofman
2. Prof. dr hab. Jan Hudzik
3. Dr hab. Danuta Kępa-Figura
4. Dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk
5. Prof. dr hab. Ewa Maj
6. Prof. dr hab. Włodzimierz Mich
7. Dr hab. Magdalena Piechota
8. Dr hab. Jan Pleszczyński
9. Dr hab. Lidia Pokrzycka
10. Prof. dr hab. Krzysztof Stępnik
11. Dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza, prof. nadzw.
12. Dr hab. Ewa Nowak
13. Dr hab. Alicja Wójcik, prof. nadzw.
14. Dr hab. Piotr Celiński

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia (1 rok):
1. Prof. dr hab. Iwona Hofman
2. Prof. dr hab. Jan Hudzik
3. Dr hab. Danuta Kępa-Figura
4. Dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk
5. Prof. dr hab. Ewa Maj
6. Prof. dr hab. Włodzimierz Mich
7. Dr hab. Magdalena Piechota
8. Dr hab. Jan Pleszczyński
9. Dr hab. Lidia Pokrzycka
10. Prof. dr hab. Krzysztof Stępnik
11. Dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza, prof. nadzw.
12. Dr hab. Ewa Nowak
13. Dr hab. Piotr Celiński

Studia wschodnioeuropejskie I stopnia (2 rok):
1. Dr hab. Waldemar Paruch, prof. nadzw.
2. Prof. dr hab. Konrad Zieliński

Studia wschodnioeuropejskie II stopnia (1 rok): 
1. Dr hab. Jerzy Garbiński, prof. nadzw.
2. Prof. dr hab. Jan Holzer 
3. Dr hab. Waldemar Paruch, prof. nadzw.
4. Prof. dr hab. Konrad Zieliński 

 


Osoby prowadzące seminaria na studiach niestacjonarnychBezpieczeństwo narodowe I stopnia (2 rok):
1. Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
2. Dr hab. Wojciech Sokół, prof. nadzw.
3. Dr hab. Ireneusz Topolski
4. Dr hab. Agata Ziętek
5. Prof. dr hab. Walenty Baluk

    Aktualności

    Data dodania
    6 lutego 2015