Zapisy na seminaria - przez USOSweb

Obowiązkowe zapisy na seminaria.

Zapisów dokonujemy wyłącznie poprzez stronę internetową USOSweb (od marca 2016 Wydział nie korzysta z innych systemów do zapisu).
Aby przejść do portalu USOSweb <kliknij tutaj> lub wybierz 'USOSweb' na stronie głównej Wydziału Politologii (poniżej aktualności).

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych muszą przed semestrem letnim roku ak. 2016/2017 dokonać zapisu na seminaria.

Zapisy zostaną uruchomione w dniu 22.02.2017 r. o godz.:

- Politologia I stopnia (2 rok) stacjonarne – od godz. 18.30
- Politologia II stopnia (1 rok) stacjonarne – od godz. 18.30

- Stosunki międzynarodowe I stopnia (2 rok) stacjonarne – od godz. 19.00
- Stosunki międzynarodowe II stopnia (1 rok) stacjonarne – od godz. 19.30

- International Relations II stopnia (1 rok) stacjonarne – od godz. 19.30

- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia (2 rok) stacjonarne – od godz. 20.00
- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia (1 rok) stacjonarne – od godz. 20.30

- Bezpieczeństwo narodowe I stopnia (2 rok) stacjonarne – od godz. 21.00
- Bezpieczeństwo narodowe II stopnia (1 rok) stacjonarne – od godz. 21.30

- Bezpieczeństwo narodowe I stopnia (2 rok) niestacjonarne – od godz. 22.00
- Bezpieczeństwo narodowe II stopnia (1 rok) niestacjonarne – od godz. 22.00

i zamknięte w dniu 26.02.2017 r. o godz. 20.00.


Osoby prowadzące seminaria na poszczególnych kierunkach studiów


Politologia I stopnia (2 rok), studia stacjonarne:
1. Prof. Maria Marczewska-Rytko 
2. Prof. Stanisław Michałowski
3. Prof. Waldemar Paruch
4. Dr hab. Wojciech Sokół, prof. nadzw.
5. Prof. Krystyna Trembicka

Politologia II stopnia (1 rok), studia stacjonarne:
1. Dr hab. Jerzy Garbiński, prof. nadzw.
2. Prof. Grzegorz Janusz
3. Prof. Stanisław Michałowski
4. Prof. Waldemar Paruch
5. Dr hab. Małgorzata Podolak
6. Dr hab. Wojciech Sokół, prof. nadzw.
UWAGA: Absolwenci kierunku Studia wschodnioeuropejskie I stopnia wybierają spośród jednego z prowadzących:
1. Dr hab. Jerzy Garbiński, prof. nadzw.
2. Prof. Waldemar Paruch
3. Dr hab. Małgorzata Podolak


Stosunki międzynarodowe I stopnia (2 rok), studia stacjonarne:
1. Prof. Walenty Baluk
2. Prof. Henryk Chałupczak
3. Dr hab. Hanna Dumała, prof. nadzw.
4. Prof. Bożena Dziemidok-Olszewska
5. Prof. Grzegorz Janusz
6. Dr hab. Dariusz Kondrakiewicz
7. Dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. nadzw.
8. Prof. Czesław Maj
9. Prof. Marek Pietraś
10. Dr hab. Beata Surmacz
 
Stosunki międzynarodowe II stopnia (1 rok), studia stacjonarne:
1. Prof. Henryk Chałupczak
2. Dr hab. Hanna Dumała, prof. nadzw.
3. Prof. Czesław Maj
4. Dr hab. Beata Surmacz

International Relations II stopnia (1 rok), studia stacjonarne:
1. Prof. David Jervis
2. Dr hab. Michał Łuszczuk
3. Dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska
4. Prof. Konrad Zieliński
5. Dr hab. Agata Ziętek

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia (2 rok), studia stacjonarne:
1. Dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza, prof. nadzw.
2. Dr hab. Piotr Celiński
3. Prof. Iwona Hofman
4. Prof. Jan Hudzik
5. Dr hab. Danuta Kępa-Figura
6. Dr hab. Krystyna Leszczyńska
7. Prof. Ewa Maj
8. Prof. Włodzimierz Mich
9. Dr hab. Ewa Nowak-Teter
10. Dr hab. Magdalena Piechota
11. Dr hab. Jan Pleszczyński
12. Dr hab. Lidia Pokrzycka
13. Prof. Krzysztof Stępnik
14. Dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk, prof. nadzw.
 
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia (1 rok), studia stacjonarne:
1. Dr hab. Piotr Celiński
2. Prof. Iwona Hofman
3. Prof. Jan Hudzik
4. Dr hab. Danuta Kępa-Figura
5. Dr hab. Krystyna Leszczyńska
6. Prof. Ewa Maj
7. Prof. Włodzimierz Mich
8. Dr hab. Ewa Nowak-Teter
9. Dr hab. Magdalena Piechota
10. Dr hab. Jan Pleszczyński
11. Dr hab. Lidia Pokrzycka
12. Prof. Krzysztof Stępnik
13. Dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk, prof. nadzw.

Bezpieczeństwo narodowe I stopnia (2 rok), studia stacjonarne:
1. Prof. Jan Holzer
2. Prof. Maria Marczewska-Rytko
3. Dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska
4. Prof. Marek Pietraś
5. Dr hab. Małgorzata Podolak
6. Dr hab. Wojciech Sokół, prof. nadzw.
7. Dr hab. Ireneusz Topolski
8. Dr hab. Wojciech Ziętara
9. Dr hab. Agata Ziętek, prof. nadzw.
10. Prof. Marek Żmigrodzki

Bezpieczeństwo narodowe II stopnia (1 rok), studia stacjonarne:
1. Prof. Bożena Dziemidok-Olszewska
2. Dr hab. Dariusz Kondrakiewicz
3. Dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. nadzw.
4. Prof. Maria Marczewska-Rytko
5. Prof. Marek Pietraś
6. Dr hab. Ireneusz Topolski
7. Prof. Krystyna Trembicka

Bezpieczeństwo narodowe I stopnia (2 rok), studia niestacjonarne:
1. Dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. nadzw.
2. Prof. Maria Marczewska-Rytko
3. Dr hab. Wojciech Sokół, prof. nadzw.

Bezpieczeństwo narodowe II stopnia (1 rok), studia niestacjonarne:
1. Prof. Walenty Baluk
2. Dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. nadzw.
3. Prof. Maria Marczewska-Rytko
4. Dr hab. Wojciech Sokół, prof. nadzw.

    Aktualności

    Data dodania
    21 lutego 2017