Zapisy na PF i WO

Zapisy na przedmioty fakultatywne (PF) oraz wykłady ogólnouniwersyteckie.


Zapisy na przedmioty fakultatywne


W dniach 3-7.10.2022 na zajęciach fakultatywnych prowadzone są zajęcia organizacyjne.

Elektroniczne zapisy na fakultety będą odbywać się w terminie 8-9.10.2022 (szcegóły zostaną podane wkrótce w  kolejnej wiadomości na stronie Wydziału).

Zapisów dokonujemy poprzez stronę internetową USOSweb. Aby przejść do portalu USOSweb <kliknij tutaj> lub wybierz 'USOSweb' na stronie głównej Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS (poniżej sekcji Aktualności).

Jeżeli na danym kierunku i roku obowiązuje studentów wykład ogólnouniwesytecki, wówczas informacja taka podana jest w planie zajęć w kolumnie Uwagi.


Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie


W dniu 26.09.2022 r. o godz. 8.00 zostaną uruchomione zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (szczegóły >tutaj<).

Jeżeli na danym kierunku i roku obowiązuje studentów wykład ogólnouniwesytecki, wówczas informacja taka podana jest w planie zajęć w kolumnie Uwagi.


Plany zajęć zostaną opublikowane na stronie Wydziału w dniu 24.09.2022 r.

Aby przejść do planów kliknij >tutaj< lub przejdź do menu po lewej stronie Dla studentów->Plany zajęć.

Uwaga: Plany mogą ulec zmianie. Ewentualne kolejne wersje planów będą oznaczane skrótami w1, w2 itd. i publikowane na stronie internetowej.

    Aktualności

    Data dodania
    30 września 2022