Zapisy na fakultety (PF) oraz wykłady (WYa i WYb)

Obowiązkowe zapisy na wykłady WYa i WYb (dotyczy kier. Bezpieczeństwo narodowe, specj. Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym) oraz przedmioty fakultatywne (dla studentów całego Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, którzy w planie zajęć mają przedmioty fakultatywne PF).

W dniach 26-28.02.2020 r. prowadzone są zajęcia organizacyjne.

Zapisy zostaną uruchomione w dniu 29.II.2020 r. (sobota) o godz.:

a) studia I stopnia, stacjonarne
International relations (1 rok) – od godz. 10.00
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2 rok) – od godz. 10.00
Stosunki międzynarodowe (2 rok) – od godz. 14.00
Bezpieczeństwo narodowe (2 rok) – od godz. 11.00
Produkcja medialna (2 rok) – od godz. 12.00
Produkcja medialna (3 rok) – od godz. 13.00
Bezpieczeństwo narodowe (3 rok – tylko specj. Zarządzanie bezp. wewn. - wykłady Wa i Wb) – od godz. 14.00
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (3 rok) - od godz. 15.00
Społeczeństwo informacyjne (3 rok) - od godz. 15.00

b) studia II stopnia, stacjonarne
Stosunki międzynarodowe (1 rok) – od godz. 16.00
International relations (1 rok) – od godz. 16.00
Bezpieczeństwo narodowe (1 rok) – od godz. 17.00
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2 rok) – od godz. 18.00
Produkcja medialna (2 rok) – od godz. 18.00
International relations (2 rok) – od godz. 16.00

c) studia I stopnia, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe (3 rok – specj. Zarządzanie bezp. wewn. - wykłady Wa i Wb) – od godz. 16.00

Zapisy zostaną wyłączone dniu 1.III.2020 r. (niedziela) o godz . 23.00.

Ilość fakultetów na jakie należy dokonać zapisu podana jest w planie zajęć w kolumnie 'Uwagi'.


Uwaga Studenci
Informujemy, że zostaną uruchomione przedmioty fakultatywne o największym zainteresowaniu ze strony studentów podczas zapisów.
Jednocześnie wyjaśniamy, że zgodnie z par. 35 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu Pracy UMCS przedmioty fakultatywne nie mogą być uruchamiane i prowadzone w grupach studenckich liczących mniej niż 20 osób. Nadmieniamy również, że wg. par. 35 ust. 9 Regulaminu Pracy UMCS w/w liczebność grup nie ma zastosowania w przypadku organizowania zajęć dla studentów w ramach programu Erasmus+.


Studenci kierunków:
- Politologia (2 rok, Ist.)
- Politologia (3 rok, Ist.)
- Społeczeństwo informacyjne (2 rok, I st.)
- Politologia (2 rok, IIst.)
- Społeczeństwo informacyjne (1 rok, II st.)
- Bezpieczeństwo (studia niestacjonarne)
nie dokonują zapisu na fakultety, obowiązują wszystkie przedmioty fakultatywne podane w planie zajęć.


Na kierunku Społeczeństwo informacyjne (3 rok, I st.) uruchomione zostaną dwa przedmioty fakultatywne, które podczas zapisów będą cieszyły się największym zainteresowaniem.


Na kierunku Bezpieczeństwo narodowe (3 rok – specj. Zarządzanie bezp. wewn.) studia niestacjonarne, zostaną uruchomione po jednym wykładzie z grupy WYa i WYb, które podczas zapisów będą cieszyły się największym zainteresowaniem.


Zapisów dokonujemy poprzez stronę internetową USOSweb. Aby przejść do portalu USOSweb <kliknij tutaj> lub wybierz 'USOSweb' na stronie głównej Wydziału Politologii i Dziennikarstwa (poniżej aktualności).

    Aktualności

    Data dodania
    27 lutego 2020