Zajęcia w dniu 4.02.2020 r.

Przypominamy, że zgodnie z Pismem okólnym Nr 1/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 1 marca 2019 r. określającym organizację roku akademickiego 2019/2020, 4 lutego 2020 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 w poniedziałki, o ile nie zrealizowali założonych programem kształcenia wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.

 

    Aktualności

    Data dodania
    30 stycznia 2020