XXI Tydzień Samorządności – podziękowania

W dniach 23-27 kwietnia 2018 roku odbył się XXI Tydzień Samorządności, który został zorganizowany przez Naukowe Studenckie Koło Samorządowców. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Patronatem Medialnym przez TV UMCS.

W imieniu społeczności Naukowego Studenckiego Koła Samorządowców serdecznie dziękuję Jego Magnificencji Rektorowi Panu Prof. dr. hab. Stanisławowi Michałowskiemu oraz Władzom Wydziału Politologii UMCS: Pani Dziekan Prof. dr hab. Iwonie Hofman, Pani Prodziekan Dr hab. Beacie Surmacz, Panu Prodziekanowi Prof. dr. hab. Markowi Pietrasiowi, Panu Prodziekanowi Prof. dr. hab. Wojciechowi Ziętarze za udział oraz pomoc w organizacji wydarzenia.

Serdeczne podziękowania składam także ekspertom, którzy wzięli udział w debatach naukowych „Kierunki zmian w prawie o samorządzie terytorialnym w Polsce” oraz „Obywatelski Lublin. Partycypacja w teorii i praktyce”: Panu Krzysztofowi Jakubowskiemu – Prezesowi Fundacji Wolności, Panu Andrzejowi Wojewódzkiemu – Sekretarzowi Miasta Lublin, Panu Andrzejowi Skórskiemu – przedstawicielowi Fundacji Nowy Staw, Panu Krzysztofowi Kowalikowi – przedstawicielowi Fundacji Wolności, Panu Marcinowi Skrzypkowi – przedstawicielowi Forum Kultury Przestrzeni.

Dziękuję także Pani Dr Justynie Wasil – opiekunowi Naukowego Studenckiego Koła Samorządowców. Podziękowania kieruję również pod adresem Pani Dr Moniki Sidor, Pani Dr Katarzyny Kuć- Czajkowskiej, Pana Dr. Łukasza Lewkowicza, Pani Dr Katarzyny Radzik-Maruszak, Pana Dr Kamila Aksiuto, Pana Dr Mariusza Sienkiewicza, Pani Mgr Barbary Boguty, Pani Mgr Eweliny Górki oraz Pana Mgr inż. Artura Wójtowicza za wskazówki organizacyjne i cenne rady związane z przygotowaniem XXI Tygodnia Samorządności.

Wśród osób aktywnie zaangażowanych w organizację meczu piłki nożnej znaleźli się: Pan Prof. dr hab. Walenty Baluk, Pan Dr hab. Dariusz Kondrakiewicz, Pan Dr Waldemar Bulira, Pan Dr Jakub Nowak, Pan Dr Wojciech Maguś, Pan Dr Przemysław Wiatr, pan Dr Tomasz Bielecki – Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej UMCS, Pan Mgr Paweł Porzucek – Kierownik Centrum Kultury Fizycznej UMCS. Dziękuję także Panu Krzysztofowi Prybule – pracownikowi Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego za przeprowadzenie szkolenia z zakresu pozyskiwania Funduszy Europejskich dla członków Koła w Kazimierzu Dolnym. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem Pani Marceliny Wójcik oraz Pani Joanny Jędrzejewskiej za wsparcie techniczne oraz merytoryczne na każdym etapie organizacji i realizacji wydarzenia. Dziękuję również wszystkim pracownikom Wydziału Politologii oraz studentom za udział w XXI Tygodniu Samorządności. Dziękuję także naszym sponsorom Fabryce Cukierków Pszczółka oraz Cisowiance.

Ilona Skolimowska
Przewodnicząca Naukowego
Studenckiego Koła Samorządowców

    Aktualności

    Data dodania
    14 maja 2018