Wywiad z dr Margaritą Jiménez Badillo

Zapraszam Państwa do lektury wywiadu "W Meksyku mamy deficyt demokracji", którego udzieliła dr Margarita Jiménez Badillo, politolog z Międzynarodowego Instytutu Politycznych Studiów Zaawansowanych Uniwersytetu Autonomicznego Guerrero w Meksyku, gość Wydziału Politologii i uczestniczka konferencji na temat: Dylematy, wyzwania, zagrożenia demokracji w Meksyku, zorganizowanej przez Redakcję czasopisma naukowego "Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales", która odbyła się na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie, w dniu 7 czerwca 2017 r.

Wywiad przeprowadziła absolwentka Wydziału Politologii, kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność medialna, Pani lic. Kornelia Plizga, przewodnicząca Koła Latynamerykanistów UMCS w latach 2013-2016 oraz laureatka konkursu na najlepszą pracę licencjacką z zakresu politologii w roku akademickim 2015/2016 na Wydziale Politologii UMCS.

Dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. nadzw. UMCS
Redaktor naczelna "Anuario Latinoamericano"
Opiekun naukowa Koła Latynoamerykanistów UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    26 czerwca 2017