Wypełnianie protokołów w systemie USOS

Ogłoszenie dotyczące wypełniania protokołów zaliczeniowo-egzaminacyjnych w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów

Szanowni Państwo,

informujemy, że od semestru letniego roku akademickiego 2014/2015 na UMCS protokoły zaliczeniowo-egzaminacyjne udostępniane są w formie elektronicznej, na indywidualnym koncie nauczyciela w platformie USOSweb. Aby pobrać i wypełnić protokół zaliczeniowy, prowadzący zajęcia powinien zalogować się na stronie http://usosweb.umcs.pl, wyszukać właściwy protokół, wpisać do niego oceny z zajęć, a następnie wydrukować go, podpisać i dostarczyć do dziekanatu.

Szczegółową instrukcję obsługi elektronicznych protokołów z zajęć oraz opis sposobu logowania do platformy USOSweb można odnaleźć na stronie internetowej www.usos.umcs.pl w zakładce „Dla nauczycieli akademickich > Instrukcje”.

Udostępnione protokoły elektroniczne to pierwszy etap procesu rezygnacji z tradycyjnych, papierowych indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta, wraz z którymi zniknie konieczność weryfikacji zgodności ocen w protokole, indeksie i karcie.

Z poważaniem
Administratorzy Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów

    Aktualności

    Data dodania
    2 czerwca 2015