Wykład: Ukraina między Majdanem a reformą...

W poniedziałek, 4 kwietnia 2016 r. o godz. 13:15 w Sali Rady Wydziału Politologii odbędzie się wykład pt. „Ukraina między Majdanem a reformą: historia i wyzwania reformy samorządowej”, który poprowadzi Krzysztof Stanowski.

Fot. M. Mularski

Krzysztof Stanowski jest prezesem zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej, zajmującej się działaniami z zakresu współpracy rozwojowej oraz wsparciem przemian demokratycznych w krajach przechodzących transformację systemową. Urodził się w Lublinie. Od lat 70-tych jest związany z ruchem harcerskim, był współtwórcą i członkiem władz Niezależnego Ruchu Harcerskiego, a w latach 1989-1990 pierwszym naczelnikiem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W czasie stanu wojennego zasiadał w Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej w Regionie Środkowo-Wschodnim NSZZ „Solidarność”. Od 1989 r. był związany z Fundacją "Edukacja dla Demokracji", zaś w latach 2001-2007 był jej prezesem. Jest autorem wielu programów szkoleniowych i publikacji poświęconych edukacji obywatelskiej i pracy organizacji pozarządowych. Prowadził warsztaty i seminaria w krajach Europy Wschodniej, Zakaukazia i Azji Centralnej. W latach 2007-2010 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zaś od 2010 do 2012 r. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Wykład odbywa się w ramach cyklu „Akademia Partnerstwa Wschodniego”.

Organizatorzy: Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

    Aktualności

    Data dodania
    30 marca 2016