Wykład profesora Ēriksa Jēkabsonsa z Uniwersytetu Łotwy w Rydze

Katedra Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UMCS serdecznie zaprasza wszystkich studentów, doktorantów i pracowników na wykład otwarty profesora Ēriksa Jēkabsonsa z Uniwersytetu Łotewskiego pt. "Państwa bałtyckie: wydarzenia przełomowe w historii XX wieku".

Termin: 8 marca (środa) 2023 r., godz. 11:20;

Miejsce: sala A.3.14, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, ul. Głęboka 45, Lublin.

Wykład odbędzie się w języku polskim.


O prelegencie:

Profesor Ēriks Jēkabsons jest autorem kilku książek i licznych artykułów naukowych (opublikowanych na Łotwie oraz innych państwach). Jest specjalistą w tematyce historii Republiki Łotewskiej (1918–1940), szczególnie kwestii stosunków łotewsko – polsko – litewskich, historii mniejszości narodowych Łotwy, problemów historii polityczno – wojskowej Europy Środkowo – Wschodniej. Uczestniczył w konferencjach naukowych na Łotwie, Litwie, Białorusi, w Polsce, Finlandii, Estonii, Francji, Rumunii, Mołdawii, Czechach, Ukrainie, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Turcji, Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Jest członkiem Akademii Nauk Łotwy. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP, stypendysta Fulbrighta w Uniwersytecie Stanford w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Dnia 31 stycznia 2023 roku odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi  RP za wybitne osiągnięcia w rozwijaniu polsko – łotewskich stosunków i popularyzowanie wiedzy o historii polsko – łotewskich relacji.

fot. Latvijas Universitāte / www.lu.lv

    Aktualności

    Data dodania
    3 marca 2023