Wykład prof. Jarosława Hrycaka

Zaproszenie na wykład prof. Jarosława Hrycaka, 29 stycznia 2014 r., godz. 11.30, Wydział Politologii UMCS

29 stycznia 2014 r. (środa) o godz. 11.30 na Wydziale Politologii UMCS w Sali Rady Wydziału odbędzie się wykład profesora Jarosława Hrycaka zatytułowany „Jak i po co patrzeć na Ukrainę?”.

Jarosław Hrycak jest ukraińskim historykiem związanym m.in. z Uniwersytetem Lwowskim im. Iwana Franki. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół historii nowożytnej, w szczególności narodzin nowoczesnego narodu ukraińskiego.

W bieżącym roku akademickim został laureatem Nagrody im. Jerzego Giedroycia. Wyróżnienie przyznawane przez UMCS otrzymał za książkę „Prorok we własnym kraju. Iwan Franko i jego Ukraina (1856-1886)”.

W uzasadnieniu przyznania Nagrody Kapituła zaznaczyła, że książka ta jest „(…) pierwszą wykraczającą poza ukraiński kontekst biografią intelektualną Iwana Franki (1856-1916) - pisarza, tłumacza, polityka, postaci arcyważnej dla zrozumienia narodzin narodu ukraińskiego. Łącząc dwa gatunki - biografii, koncentrującej uwagę na wybitnej postaci i mikrohistorii poświęconej życiu «zwykłych ludzi», Jarosław Hrycak pozwala czytelnikowi umiejscowić Frankę w szerszym kontekście - nie tylko środkowoeuropejskim czy austro-węgierskim, ale ogólnoeuropejskim”.

    Aktualności