Wyjaśnienie dla Doktorantów!

.

Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Politologii zwróciła się pisemnie do Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów mgr Alicji Bożenckiej-Szajner w sprawie możliwości przeniesienia ze studiów doktoranckich kierunek Nauki o polityce na kierunek Nauki o mediach oraz możliwości obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o mediach.

Samorząd otrzymał wyjaśnienie 29 maja br. wraz z informacją, iż Centrum zwróciło się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wykładnię prawną w sprawach poruszanych przez Doktorantów. Na odpowiedź oczekujemy.

Po wyjaśnieniu sprawy planowane jest spotkanie informacyjne z zainteresowanymi doktorantami.

Prof. dr hab. Iwona Hofman

Prodziekan ds. studenckich

    Aktualności

    Data dodania
    18 czerwca 2015