Wybory uzupełniające do WRSD dla doktorantów I roku!

12 listopada 2014 roku przeprowadzone zostaną uzupełniające wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Politologii UMCS w Lublinie dla doktorantów I roku.

 

Szanowni Doktoranci,

w związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, działając na podstawie Ordynacji Wyborczej Samorządu Doktorantów UMCS, WRSD wyznacza dzień 12 listopada 2014 roku na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Politologii UMCS w Lublinie dla doktorantów I roku.

Zostaje wprowadzony następujący harmonogram wyborczy:

Do 30 października - wybór Wydziałowej Komisji Wyborczej

Zgłaszanie kandydatów – do 10 listopada 2014 roku (należy wypełnić druk „zgłoszenie kandydata dostępny w załączniku), do godziny 24:00. Zgłoszenia należy kierować do Przewodniczącej Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, mgr Magdaleny Pataj, do godziny 24:00.

Dopuszczalne formy składania osobistych deklaracji: elektroniczna magdalenapataj1@gmail.com lub korespondencyjna (zgłoszenie proszę zostawić na portierni na nazwisko Magdalena Pataj)

Przeprowadzenie wyborów – 12 listopada 2014 roku, w godzinach 16:00-17:30 w Sali Rady Wydziału, s. 115;

Ogłoszenie wyników – 12 listopada 2014 roku;

Rozpatrywanie protestów wyborczych – do 18 listopada 20114 roku.

Głosowanie będzie przeprowadzone dnia 12 listopada 2014 roku w Sali Rady Wydziału s. 115, w godzinach 16:00-17:30. Głosowanie zostanie poprzedzone prezentacją kandydatów. Zgodnie z Regulaminem, na każdych 20 doktorantów wybierany jest jeden reprezentant do WRSD, w przypadku I roku wybranych będzie 2 kandydatów.

Kandydatów proszę o wypełnienie druku "Zgoda kandydata".

Z poważaniem

Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów

    Aktualności

    Data dodania
    29 października 2014