Wybory/ Elections!

Wybory Uzupełniające do WRSD Wydziału Politologii UMCS/Supplementary elections to the Faculty Council for PhD Candidates of the faculty of Political Science UMCS.

Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Politologii ogłasza wybory uzupełniające do Rady dla doktorantów I roku studiów doktoranckich Nauki o Polityce, Political Science i Nauki o Mediach.

WSRD prosi o nadsyłanie swoich kandydatur do 22.02.2018 na email: magdalena.watrobka@poczta.umcs.lublin.pl

 

The Faculty Council of the PhD Candidates of the Faculty of Political Science announces the supplementary elections to the Council for PhD candidates  of the 1st year of doctoral studies in the Political Science in Polish , Political Science in English and Media Science.

WSRD asks you to send your applications by 22/02/2018 via email on address: magdalena.watrobka@poczta.umcs.lublin.pl

 Sincerely,

Magdalena Wątróbka
Chairwoman of the WRSD of the Faculty of Political Science at UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    18 lutego 2019