Wybory do Komisji Senackich - doktoranci

W związku z kończącą się kadencją Przedstawiciela Doktorantów w Senacie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a także Przedstawicieli w Komisjach Senackich, jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia wyborów i wyłonienia Przedstawicieli Doktorantów do tych ciał.

Senat - 1 przedstawiciel.

Komisje Senackie:
1. Senacka Komisja Statutowa- 1 przedstawiciel
2. Senacka Komisja Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu- 1 przedstawiciel
3. Senacka Komisja Rozwoju Kadry Naukowej - 1 przedstawiciel
4. Senacka Komisja Budżetu i Finansów - 1 przedstawiciel
5. Senacka Komisja Dydaktyki i Wychowania - 1 przedstawiciel
6. Senacka Komisja Badań Naukowych - 1 przedstawiciel
7. Senacka Komisja Wydawnictw - 1 przedstawiciel
8. Senacka Komisja Współpracy z Zagranicą - 1 przedstawiciel
9. Senacka Komisja Współpracy z Gospodarką - 1 przedstawiciel
10. Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów - 4 przedstawicieli
11. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów - 2 przedstawicieli


Przyjęty został następujący kalendarz wyborczy:

1. Zgłoszeń kandydatów (wypełniona karta zgłoszeniowa- załącznik nr 1) należy dokonywać na adres mailowy: magdalenapataj1@gmail.com  do dnia 2 czerwca 2015 r., do godziny 20.00 (wtorek),

2. Dnia 3 czerwca 2015 r. po godzinie 17.00 (środa), zostaną przeprowadzone wybory w siedzibie Samorządu Doktorantów UMCS (ul. Radziszewskiego 18/213)

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    29 maja 2015