Współpraca z Centrum Studiów Iberoamerykańskich Uniwersytetu Karola w Pradze

W dniach 15–16 września 2016 r. w Centrum Studiów Iberoamerykańskich Uniwersytetu Karola w Pradze odbyło się międzynarodowe sympozjum pt. „Relacje między Europą Środkową i Ameryką Łacińską. Konteksty historyczne”.

W sympozjum wzięli udział naukowcy z Czech, Węgier, Hiszpanii, Kuby, Meksyku, Argentyny oraz z Polski. Wydział Politologii UMCS reprezentowały z referatami prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Krzywicka i doktorantka mgr Maria Ochab.

Sympozjum stało się znakomitą okazją, aby zapoznać międzynarodowe grono naukowców z czasopismem „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” wydawanym przez Wydział Politologii UMCS. Prof. Katarzyna Krzywicka, redaktor naczelna periodyku dokonała prezentacji profilu wydawniczego „Anuario Latinoamericano”, zachęcając uczestników konferencji do zapoznania się ze stroną internetową i zawartością czasopisma, a także zapraszając do współpracy w roli autorów i recenzentów publikowanych na jego łamach artykułów.

Rezultatem udziału w konferencji było nawiązanie współpracy z Centrum Studiów Iberoamerykańskich Uniwersytetu Karola w Pradze, co jest niewątpliwie wartościowym przedsięwzięciem, biorąc pod uwagę fakt, że w Europie Środkowo-Wschodniej ośrodki naukowe zajmujące się badaniami regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów należą do nielicznych. Prof. Krzywicka przeprowadziła również rozmowy na temat podpisania umowy o współpracy w ramach programu Erasmus Plus oraz możliwości realizowania wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych przez Centrum Studiów Iberoamerykańskich Uniwersytetu Karola z Wydziałem Politologii UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    4 października 2016