Wizyta w szkole partnerskiej w ramach programu Fulbright

W środę, 18 maja, reprezentacja Katedry Stosunków Międzynarodowych (dr Liliana Węgrzyn-Odzioba, mgr Jakub Wołyniec) gościła w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie razem z profesorem Robertem Westerfelhausem, obecnie przebywającym na stypendium Fulbrighta na UMCS. W spotkaniu, w ramach Akademii Dyplomacji, dotyczącym różnorodności kulturowej w Stanach Zjednoczonych, udział wzięły klasy o profilu dyplomacja i stosunki międzynarodowe. Są to klasy pod patronatem Wydziału i opieką merytoryczną dr Liliany Węgrzyn-Odzioby.

Wykład wygłosił profesor Robert Westerfelhaus (College of Charleston), który opublikował liczne artykuły w czasopismach, rozdziały w książkach i encyklopediach na temat amerykańskiej kultury popularnej widzianej z perspektywy retoryki i semiologii. Jest również cenionym recenzentem i zasiada w licznych redakcjach czasopism naukowych.

Program Fulbright to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Przez wielu uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych programów wymiany na świecie, z reputacją daleko wykraczającą poza środowisko akademickie.

W spotkaniu uczestniczył również doktorant Katedry Stosunków Międzynarodowych mgr Jakub Wołyniec realizujący program Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta „Fulbright Buddies”. Pogram polega na wzajemnej pomocy, wymianie wiedzy i doświadczeń między studentami i naukowcami z USA a Polakami. Stypendystą sparowanym z mgr. Jakubem Wołyńcem jest właśnie prof. Robert Westerfelhaus.


 

    Aktualności

    Data dodania
    30 maja 2022