Wizyta naukowa w Uniwersytecie Guadalajary w Meksyku

Uniwersytet Guadalajary został założony w 1792 roku przez władze stanu Jalisco w oparciu o model hiszpańskiego Uniwersytetu w Salamance, powstały wówczas cztery katedry: medycyny, prawa, teologii i filozofii. Obecnie Uniwersytet Guadalajary jest drugim, co do wielkości i znaczenia meksykańskim ośrodkiem akademickim, w którym studiuje 281 tysięcy studentów na 422 kierunkach studiów. Uniwersytet prowadzi współpracę międzynarodową z instytucjami edukacyjnymi i naukowymi z pięciu kontynentów.

W dniach 8 – 20 lutego 2019 r., na zaproszenie międzynarodowej naukowej grupy badawczej Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (REDDIH), pobyt naukowy w Uniwersytecie Guadalajary zrealizowała dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. nadzw., politolog i latynoamerykanistka z Wydziału Politologii UMCS, która od 2018 r. jest członkiem Rady Naukowej REDDIH. Prof. Krzywicka wzięła udział w Prekongresie na temat „Derechos Humanos, Justicia y Migración”, który odbył się w dniach 11-12 lutego. W ramach tego wydarzenia przeprowadzono wybory do Rady Wykonawczej REDDIH. Prof. Katarzyna Krzywicka została powołana na funkcję zastępcy Dyrektora Komitetu Wydawniczego REDDIH. Ponadto wzięła udział w posiedzeniach Komitetu Wykonawczego REDDIH, których celem było wypracowanie programu działania na rok 2019. Prof. Krzywicka została także zaproszona, jako jeden z trzech recenzentów do Jury Komisji REDDIH, oceniającej jedenaście prac naukowych, napisanych przez doktorantów z Uniwersytetu Guadalajary, zgłoszonych do konkursu na temat praw człowieka, zorganizowanego w ramach Prekongresu REDDIH. W skład międzynarodowej grupy badawczej REDDIH wchodzą naukowcy z trzynastu państw Ameryki Łacińskiej, Europy i Azji: Argentyny, Brazylii, Chile, Gwatemali, Hiszpanii, Izraela, Kolumbii, Meksyku, Niemiec, Polski, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Wizyta w Uniwersytecie Guadalajary została także wykorzystana do promowania naukowej aktywności wydawniczej Wydziału Politologii UMCS. Na zaproszenie Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades Uniwersytetu Guadalajary, prof. Katarzyna Krzywicka, założycielka i redaktor naczelna czasopisma “Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, wydawanego od 2014 r. przez Wydział Politologii UMCS, wzięła udział w otwartej prezentacji periodyku w głównej bibliotece uniwersyteckiej, w księgarni im. Carlosa Fuentesa. W prezentacji “Anuario Latinoamericano” uczestniczył także członek Rady Naukowej czasopisma prof. Alberto Rocha Valencia, politolog z Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Guadalajary. Prezentację “Anuario Latinoamericano” zainaugurował Rektor Uniwersytetu Guadalajary i przewodniczący grupy badawczej REDDIH José Trinidad Padilla López. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Wydziałem Studiów Politycznych i Wydziałem Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Guadalajary.

Podczas pobytu w Uniwersytecie Guadalajary prof. Krzywicka wzięła także udział w 2 Congreso Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Migración, w dniach 15-16 lutego 2019 r. Kongres został zorganizowany przez REDDIH we współpracy, m.in. z Najwyższym Trybunałem Sprawiedliwości oraz Radą Sądowniczą stanu Jalisco. W ramach tego wydarzenia, w dniu inauguracji Kongresu, prof. Krzywicka wygłosiła wykład na temat „El derecho a la libertad de conciencia y religión en Polonia. Desarollo histórico en su dimensión institucional y jurídica” podczas sesji plenarnej zatytułowanej “Los Derechos Humanos en una perspectiva histórica”,

Pobyt w Uniwersytecie Guadalajary stworzył ponadto możliwość przedstawienia profilu naukowego Wydziału Politologii UMCS, z uwzględnieniem politologicznych badań latynoamerykanistycznych oraz anglojęzycznej oferty dydaktycznej. Podczas spotkania z Dyrektorem Wydziału Studiów Politycznych Uniwersytetu Guadalajary prof. Jaime Preciado rozmawiano na temat możliwości przyszłej współpracy z Wydziałem Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu w Galerii mediów!

    Aktualności

    Data dodania
    12 kwietnia 2019