Walne Zebrania lubelskiego oddziału PTNP - fotorelacja

Dnia 29 września 2022 r. w murach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS odbyły się dwa Walne Zebrania lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Podczas pierwszego miały miejsce wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej, na drugim zebraniu z kolei wybrano Delegatów na Walny Zjazd PTNP w Poznaniu (29 listopada 2022 r.).

W wyniku głosowania Prezesem lubelskiego oddziału PTNP została dr hab. prof. UMCS Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska.

Do Zarządu weszli:

 • dr hab. Ewa Godlewska,
 • dr hab. Katarzyna Kuć-Czajkowska,
 • dr hab. Anna Moraczewska oraz
 • dr Anna Szwed-Walczak.

Natomiast członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

 • prof. dr hab. Walenty Baluk,
 • dr Łukasz Jędrzejski i
 • dr Łukasz Lewkowicz.

Na Walnym Zjeździe PTNP w Poznaniu lubelski oddział reprezentować będą prof. dr hab. Grzegorz Janusz, prof. dr hab. Wojciech Sokół, dr hab. prof. UMCS Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska, dr hab. prof. UMCS Ewelina Podgajna, dr hab. Katarzyna Kuć-Czajkowska.


fot. Ihor Kolisnichenko

  Aktualności

  Data dodania
  4 października 2022