Uwaga Studenci!

Studenci kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia I stopnia.

Szanowni Państwo!

Bardzo proszę tych z Państwa, którzy dotychczas nie odebrali indeksów i nie podpisali umowy o warunkach wnoszenia opłat za studia stacjonarne o dopełnienie tej formalności w Dziekanacie Wydziału Politologii najpóźniej do dnia 19 listopada 2014 r. pod rygorem skreślenia z listy studentów.

Opiekun: dr Krystyna Leszczyńska

    Aktualności

    Data dodania
    13 listopada 2014