Uwaga Pracownicy Wydziału Politologii!

Informujemy, że w związku z nowym programem ubezpieczenia grupowego dla pracowników UMCS w dniu 29 maja br. (wtorek) w godz. 11.00-13.00 na Wydziale Politologii w pok. 02A pracownik Biura Kadr UMCS będzie przyjmował deklaracje przystąpienia do nowych ubezpieczeń.

Nowy program ubezpieczenia grupowego składa się z trzech ubezpieczeń:

PIERWSZE UBEZPIECZENIE to ubezpieczenie grupowe typ P PLUS i NNW, które zawiera trzy warianty różniące się wysokością świadczeń i wysokością składek.

Wariant I – składka 54 zł, Wariant II – składka 62 zł, Wariant III – składka 68 zł.

Nowe warianty ubezpieczenia na życie i następstw nieszczęśliwych wypadków są w tej samej cenie, ale o dużo szerszym zakresie ochrony i wysokości świadczeń.

Na podstawie Zarządzenia Nr 29/2018 Rektora UMCS z dnia 10 maja 2018 r. i Komunikatu Rektora UMCS z dania 10 kwietnia 2018 r. Pracownik może skorzystać z dofinansowania na ubezpieczenie na życie i NNW w wysokości 54,00 zł (zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota ta będzie doliczona do przychodu pracownika i potrącone od niej będą składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych).

DRUGIE UBEZPIECZENIE to dodatkowe ubezpieczenie na wypadek choroby z miesięczną składką 13,63 zł.

Do ubezpieczenia przystąpić mogą również członkowie rodziny.

Ubezpieczenie zafunkcjonuje pod warunkiem przystąpienia min. 580 pracowników zatrudnionych w UMCS.

Aby przystąpić do tego ubezpieczenia pracownik musi być ubezpieczony w pakiecie P Plus i NNW do ubezpieczenia grupowego P Plus.

TRZECIE UBEZPIECZENIE to ubezpieczenie Opieka Medyczna.

Ubezpieczenie zawiera trzy zakresy: Standard, Komfort, Komfort Plus. Każdy zakres składa się z trzech pakietów: indywidualny, partnerski i rodzinny.

Ubezpieczenie zafunkcjonuje pod warunkiem przystąpienia min. 871 pracowników zatrudnionych w UMCS.

Do ubezpieczenia Opieka Medyczna może przystąpić Pracownik nieposiadający innych ubezpieczeń w UMCS.

Pracownik celem przystąpienia do ubezpieczenia podpisuje deklarację przystąpienia do każdej opcji oddzielnie.

 

    Aktualności

    Data dodania
    29 maja 2018