Uwaga Doktoranci - praktyki zawodowe!

.

Doktoranci, którzy w br. akademickim nie zrealizują minimalnej liczby godzin praktyk zawodowych (prowadzenie zajęć dydaktycznych) wymaganej Regulaminem Studiów Doktoranckich, zobowiązani są złożyć do Dziekana podanie w sprawie obniżenia liczby godzin.

Na I roku roczny godzinowy wymiar praktyk wynosi:

 • 60 dla osób pobierających stypendium projakościowe,
 • 30 dla osób niepobierających stypendium projakościowego.

Na latach II-IV roczny godzinowy wymiar praktyk wynosi:

 • 90 dla osób pobierających stypendium doktoranckie lub projakościowe,
 • 60 dla osób niepobierających stypendium doktoranckiego lub projakościowego.

Doktoranci wnioskują o obniżenie ww. godzin:

 • do 10 godzin hospitacji, w przypadku nie prowadzenia żadnych zajęć, lub:
 • do rzeczywistej liczby godzin zajęć prowadzonych samodzielnie i/lub rzeczywistej liczby godzin zajęć współprowadzonych, nie mniejszej niż 10.

Podanie, podpisane przez doktoranta oraz opiekuna naukowego lub promotora, należy złożyć w dziekanacie u p. Ewy Krysińskiej, w nieprzekraczalnym terminie 15 grudnia br.

  Aktualności

  Data dodania
  9 grudnia 2015