UWAGA DOKTORANCI!

Wybory przedstawicieli Doktorantów do Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

W nawiązaniu do REGULAMINU USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE jesteśmy zobligowani do wyboru przedstawicieli Doktorantów do Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Skład Komisji zostanie wybrany przez uprawniony do tego organ - Wydziałową Radę Samorządu Doktorantów.

Proszę o przesyłanie kandydatur na członków WKS na adres email:magdalenapataj1@gmail.com do dnia 4 sierpnia 2014 roku do godziny 10.00. Przypominam, że WKS tworzy minimum 2 max. 4 Doktorantów. Zgłoszenie powinno zawierać dane Doktoranta, rok studiów oraz krótkie uzasadnienie kandydatury.

Z poważaniem,

Magdalena Pataj

Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

    Aktualności

    Data dodania
    29 lipca 2014