UMCS obchodzi 20. rocznicę śmierci Jerzego Giedroycia

14 września 2000 roku zmarł Jerzy Giedroyc - Redaktor paryskiej „Kultury”, twórca Instytutu Literackiego, jedna z najważniejszych postaci polskiej emigracji powojennej.

W uznaniu dla wizjonerstwa i dorobku Giedroycia, Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS, która w tym roku obchodzi jubileusz 10. lecia powstania, przygotowała dwie publikacje łączące wątki biograficzno-wspomnieniowe z rekonstrukcją prac redakcyjnych miesięcznika „Kultura”:

 • „Redaktor. 20 lat bez Kultury”, redakcja Iwona Hofman, współpraca Ewelina Górka i Justyna Maguś; Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020.

„W dwudziestą rocznicę śmierci Jerzego Giedroycia autorzy tomu przywracają pamięci społecznej postać i dzieło Redaktora, koncentrując się na skatalogowaniu pojęć i wartości, które zachowały walor wektorów współczesności.” – zaznacza we wstępnie Iwona Hofman. Walorem wydania są prezentacje osobistych wspomnień - „spotkań z Redaktorem”, które uzupełniają szkic osobowości Giedroycia i jednocześnie pokazują zasadność oraz wpływ szeroko pojętej działalności Instytutu Literackiego na postrzeganie i interpretowanie rzeczywistości przez kolejne pokolenia Polaków.

W zbiorze szkiców, wspomnień, artykułów znaleźli się tacy autorzy, jak: Mirosław Chojecki, Klaudia Cynamow-Sosin, Józef Gawłowicz, Rafał Habielski, Tomasz Jastrun, Basil Kerski, Piotr Kłoczowski, Gábor Lagzi, Andrzej Mencwel, Adam Michnik, Piotr Mitzner, Sławomir N. Nowinowski, Andrzej Peciak, Krzysztof Pomian, Jan Pomorski, Paweł Rodak, Wojciech Sikora, Rafał Stobiecki, Leszek Szaruga.

 • „Kultura. Teka redakcyjna nr 9/1969”, wprowadzenie Rafał Habielski, Iwona Hofman; przygotowanie do druku Andrzej Peciak; Instytut Książki, Instytut Literacki Kultura, Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS, Kraków - Paryż – Lublin 2020.

Na ten nieszablonowy album składa się reprint numeru „Kultury” wraz z arkuszami tekstów redakcyjnych zawierającymi naniesione poprawki autorskie oraz oryginalne listy. Publikacja ilustruje proces powstawania zeszytu, strukturę kompozycyjną oraz kunszt redaktorski Giedroycia.

Wydanie przyciąga uwagę nie tylko ze względu na zawartość numeru „Kultury” w dużej mierze poświęconego zmarłemu wówczas Witoldowi Gombrowiczowi, ale jest także popisem sztuki edytorskiej.

Dyskusja na temat spuścizny Giedroycia na kanwie przywołanych książek wraz wydarzeniami towarzyszącymi odbędzie się 21 października br. na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie.

  Aktualności

  Autor
  Artur Popławski
  Data dodania
  14 września 2020