Tytuł doktora honoris causa dla prof. dr. hab. Michała Śliwy

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie mają zaszczyt zaprosić na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Prof. dr. hab. Michałowi Śliwie.

Uroczystość rozpocznie się
w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 13:00
w Auli im. Ignacego Daszyńskiego
na Wydziale Politologii UMCS.


Prof. dr hab. Michał Śliwa (ur. 8 stycznia 1946 r.) - politolog i historyk, specjalizujący się w historii idei i doktryn politycznych. W 1970 roku ukończył studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie i podjął pracę w tej uczelni na stanowisku asystenta. W 1976 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie sześć lat później również się habilitował. W 1989 r. uzyskał tytuł profesora w zakresie nauk politycznych. W 1994 r. został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w czterech kadencjach: (1999-2002, 2002-2005, 2008-2012, 2012-2016). Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (1996-1999), Prodziekan Wydziału Humanistycznego (1984-1990), Kierownik Zakładu Nauk Politycznych, Katedry Historii Myśli Społecznej, Katedry Doktryn Politycznych i Prawnych. Członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Pedagogicznych, Członek Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Komisji ds. Kształcenia KRASP.

Profesor Michał Śliwa należy do cenionych dydaktyków zaangażowanych na rzecz jakości kształcenia w Polsce. Współautor programu studiów dla kierunku politologia. Wypromował wielu doktorów i brał udział jako recenzent w licznych przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Autor 300 publikacji, w tym ponad 20 monografii oraz wielu biografii twórców myśli m.in. Ignacego Daszyńskiego, Mieczysława Niedziałkowskiego, Jana W. Machajskiego, Feliksa Perla, Zygmunta Żuławskiego, Bolesława Drobnera, Bolesława Limanowskiego i Jana Strzeleckiego.

Z Wydziałem Politologii UMCS prof. Michał Śliwa współpracuje blisko 30 lat. Uczestniczy w wykładach, seminariach naukowych i konferencjach, wspiera pracowników w rozwoju naukowym, współpracuje w szerokim obszarze działań naukowych, jest recenzentem książek autorstwa pracowników Wydziału.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1985). Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Dragomanowa w Kijowie, Uniwersytetu Państwowego w Chersonie, Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Moskwie oraz Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego.

    Aktualności

    Data dodania
    25 czerwca 2019