Tajniki pracy w służbach mundurowych – zaproszenie na konferencję

W imieniu studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję pt. "Tajniki pracy w służbach mundurowych". Spotkanie odbędzie się 10 stycznia 2017 roku, od godz. 12:00-15:30 w sali CI-103, ul. Spokojna 1 w budynku Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Konferencja jest skierowana do osób zainteresowanych pracą w służbach mundurowych. Uczestnictwo w konferencji umożliwi uzyskanie wiedzy na temat pracy w Straży Granicznej, Służbie Więziennej oraz Policji. Goście zaproszeni przez organizatorów konferencji przedstawią przebieg postępowania kwalifikacyjnego do pracy w służbach mundurowych, a także przybliżą zadania realizowane przez Straż Graniczną, Służbę Więzienną i Policję.

    Aktualności

    Data dodania
    19 grudnia 2016