Szósty tom „Anuario Latinoamericano”

Zapraszam do lektury szóstego tomu „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, czasopisma naukowego wydawanego przez Wydział Politologii UMCS. Tematem wiodącym tej edycji są granice i obszary przygraniczne w Ameryce Łacińskiej.

Przejdź do zawartości numeru »

Dziękuję wszystkim autorom i recenzentom tomu oraz członkom Zespołu Redakcyjnego za współpracę.

Życzę Państwu dobrej lektury.

Redaktor Naczelna
dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. nadzw. UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    6 lutego 2019