Szkolenia dla studentów I roku - rok akademicki 2020/2021

Szanowni Studenci I roku,

 

Informujemy, iż w roku akademickim 2020/2021 prowadzone będą szkolenia w formule online:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów,
 • przysposobienie biblioteczne.

Szkolenia obejmują osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej pierwszego i drugiego stopnia (jeśli nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych magisterskich.

Szkolenia są obowiązkowe dla w/w studentów i zostaną zakończone testami zaliczeniowymi online.

W celu rozpoczęcia szkoleń, student powinien zalogować się (przy pomocy nazwy użytkowsnika i hasła identycznego, jak do systemu USOS) na platformie e-learningowej Wirtualny Kampus UMCS:

https://kampus.umcs.pl

Szkolenia są dostępne pod zakładką Szkolenia ogólnouniwersyteckie → Szkolenia na studiach licencjackich i magisterskich.

Wszyscy wymienieni zobowiązani są do zaliczenia szkoleń w terminie:

od 12.10.2020 r. do 10.02.2021 r.

Zaliczenia zostaną przesłane do systemu USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-organizacyjnej.

  Aktualności

  Autor
  Artur Popławski
  Data dodania
  26 października 2020