Sukces Wydziału Politologii

Wydział Politologii wraz z Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS po raz kolejny otrzymał projekt na kompleksową organizację cyklu warsztatów dla uczniów szkół średnich, tzw. first time voters, w regionie lubelskim. Warsztaty są elementem edukacji obywatelskiej na temat Unii Europejskiej w piętnastą rocznicę akcesji Polski do UE.

Projekt finansowany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (na podstawie zamówienia 338/2018/Si2.796345) wpisuje się w obszar dwóch wiodących działań na rok 2019, tj. wpływu Polski i Polaków na rozwój integracji europejskiej w ciągu 15 minionych lat oraz znaczenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (23-26 maja br.).

Realizacja europejskich warsztatów odbędzie się na Wydziale Politologii UMCS oraz w terenie (w szkołach w Zamościu, Puławach, Chełmie oraz w Lublinie) w pierwszym półroczu 2019 r.

Inicjatywa ma charakter zbiorowego projektu, w którym uczestniczą pracownicy naukowi Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS:

Dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak – pracownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS; koordynator projektu;

Prof. dr hab. Marek Pietraś - kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii UMCS; uczestnik merytoryczny projektu;

Dr Grzegorz Gil - pracownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS; zastępca koordynatora projektu;

Dr hab. prof. Katarzyna Marzęda-Młynarska - pracownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS; uczestnik merytoryczny projektu;

Dr Damian Szacawa-  pracownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS; zastępca koordynatora projektu.

Dr Kinga Smoleń - pracownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS; uczestnik merytoryczny projektu

    Aktualności

    Data dodania
    27 lutego 2019