Sukces Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS

Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS działające przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji  po raz piąty otrzymało projekt dla młodzieży w województwie lubelskim na realizację serii warsztatów europejskich pt. Europejski Zielony Ład . Projekt realizowany we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym KE w Polsce (na podstawie zamówienia 183/2020/SI2.839813) jest elementem wzmacniającym edukację obywatelską w okresie pandemii COVID-19. Jego celem jest zachęcenie młodych Polaków (na poziomie studentów uczelni wyższych oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych) do pogłębienia wiedzy z zakresu integracji europejskiej.

Biorąc pod uwagę wyjątkową dynamikę zmian zjawisk, procesów mieszczących się w obszarze szczególnego zainteresowania Unii Europejskiej Europejski Zielony Ład wyznacza drogowskaz realizacji założeń powszechnie akceptowalnej, ponadczasowej koncepcji rozwoju samopodtrzymującego (zrównoważonego) na najbliższe lata.

Głównym założeniem planowanego wydarzenia jest:

 • Po pierwsze, analiza ewolucji zmian w realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, w obliczu Covid – 19;
 • Po drugie, przekazanie wiedzy w kontekście w/w zmiany rzeczywistości na temat jak reagować na rosnące zagrożenia dla ludzkości „tu i teraz”, z uwzględnieniem kryterium potrzeby zachowania ponadczasowości, nie umniejszając zdolności przyszłych pokoleń do realizacji ich własnych aspiracji, przy poszanowaniu wypełnienia obowiązku wobec potrzeb wszystkich ekosystemów.

Koordynatorem projektu jest dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak, adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych, kierownik CDE UMCS, ekspert Team Europe.

Realizacja projektu: luty-czerwiec 2021 r.

Inicjatywa ma charakter zbiorowego projektu, w którym uczestniczą pracownicy Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS:

dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak – adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych UMCS; kierownik CDE UMCS; koordynator projektu i uczestnik merytoryczny prof. dr hab. Marek Pietraś – dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji; kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych; uczestnik merytoryczny projektu
dr Kinga Smoleń – adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych UMCS; uczestnik merytoryczny projektu dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska – profesor uczelni, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS; uczestnik merytoryczny projektu
dr Lilianna Węgrzyn-Odzioba – adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych UMCS; uczestnik merytoryczny projektu dr Justyna Kięczkowska – adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS; uczestnik merytoryczny projektu
mgr Artur Popławski – Koordynator ds. promocji WPiD ; uczestnik projektu mgr Jakub Wołyniec – doktorant w Katedrze Stosunków Międzynarodowych UMCS; uczestnik projektu

  Aktualności

  Autor
  Artur Popławski
  Data dodania
  10 grudnia 2020