Sukces dr Justyny Wasil

Z radością informujmy, że Pani doktor Justyna Wasil (Katedra Administracji Publicznej INoPiA UMCS) uzyskała grant NCN w konkursie Miniatura 5 na realizacje projektu:  Między ekologiczną katastrofą a codziennym życiem w gminie. Postawy liderów lokalnych wobec wdrażania działań proekologicznych w Polsce, Słowenii i Włoszech. 

Serdecznie gratulujemy!

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    6 grudnia 2021