Sukces doktoranta Wydziału Politologii

Z przyjemnością informujemy, że mgr Marcin Sanakiewicz wygrał I Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Media@stery. Nagrodzona praca pt. Telewizja ponowoczesna: logiki i imaginacje medialne została napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana P. Hudzika w Zakładzie Filozofii i Socjologii Polityki.

Nagrodą za zajęcie I miejsca jest publikacja zwycięskiej pracy nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Była to I edycja konkursu zainicjowanego przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w celu promowania najwybitniejszych prac absolwentów magisterskich studiów dziennikarskich. Zgodnie z ideą zawartą w nazwie, Medi@stery mają zbierać wyróżniające się rozprawy poświęcone problematyce medioznawczej, by torować drogę indywidualnym, twórczym i merytorycznie wartościowym dokonaniom. 

Do konkursu były zgłoszone prace magisterskie obronione w latach 2013 i 2014 na studiach dziennikarskich we wszystkich uczelniach wyższych w Polsce. 

Laureatowi konkursu serdecznie gratulujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    9 marca 2015