Sukces Centrum Dokumentacji Europejskiej i Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS

Miło Nam poinformować, że dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak, kierownik Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS, działającego przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji, po raz szósty otrzymała projekt dla młodzieży na realizację serii warsztatów europejskich w województwie lubelskim pt. W odpowiedzialności za przyszłość. Młodzież wobec zmian klimatu. Projekt realizowany we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym KE w Polsce (na podstawie zamówienia nr 155/2021/SI2.861495) jest elementem wzmacniającym edukację obywatelską w okresie pandemii COVID-19. Jego celem jest zachęcenie młodych Polaków (na poziomie studentów uczelni wyższych oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych) do pogłębienia wiedzy z zakresu integracji europejskiej.

Głównymi założeniami planowanego wydarzenia są:

 • Po pierwsze, analiza założeń Europejskiego Zielonego Ładu, z akcentem na problem zmian klimatu w Europie i państwach z nią sąsiadujących;
 • Po drugie, analiza katalogu globalnych zmian klimatu oraz ich przyczyn z uwzględnieniem wielowymiarowego charakteru czynników je powodujących;
 • Po trzecie, wskazanie realnych, innowacyjnych rozwiązań na poziomie państw i całej UE w zakresie eliminacji negatywnych skutków globalnych zmian klimatu;
 • Po czwarte, wdrożenie mechanizmów promujących świadomość ekologiczną, działalność proekologiczną na poziomie społeczności lokalnych;
 • Po piąte, wzrost wiedzy na temat działań KE i możliwości aktywności młodzieży w kontekście – Europejskiego Roku Młodzieży, jakim będzie rok 2022.

Realizacja projektu: styczeń-listopad 2022 r.

Inicjatywa ma charakter zbiorowego projektu, w którym uczestniczą pracownicy Instytutu Nauk o Polityce i Administracji:

dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak – adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych UMCS; kierownik CDE UMCS; członek Team Europe; koordynator projektu i uczestnik merytoryczny

prof. dr hab. Marek Pietraś – dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji; kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych; zastępca koordynatora projektu i uczestnik merytoryczny

dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska, profesor uczelni kierownik Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS; uczestnik merytoryczny projektu

dr hab. Monika Kowalska adiunkt w Katedrze Systemów Politycznych i Praw Człowieka; uczestnik merytoryczny projektu

dr Lilianna Węgrzyn-Odzioba – adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych UMCS; uczestnik merytoryczny projektu

dr Justyna Kięczkowska – adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS; uczestnik merytoryczny projektu

dr Kinga Smoleń adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych UMCS, uczestnik merytoryczny projektu

mgr inż. Artur Wójtowicz – specjalista na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS; uczestnik techniczny

  Aktualności

  Data dodania
  13 grudnia 2021