Sukces „Annales UMCS Sectio K: Politologia”

Miło nam poinformować, że czasopismo naukowe „Annales UMCS Sectio K: Politologia” (ISSN 1428-9512), wydawane przez Wydział Politologii UMCS, pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie znormalizowanego wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 78,27 pkt.

Ewaluacja „Annales UMCS Sectio K: Politologia” w ramach IC systematycznie wzrasta, sytuując je tym samym w gronie wysoko ocenionych polskich czasopism naukowych. Na ocenę ICV składają się dwa komponenty: jakość czasopisma naukowego oraz siła odziaływania czasopisma naukowego.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:

http://journals.indexcopernicus.com/Annales+UMCS+Sectio,p2027,3.html

    Aktualności

    Data dodania
    14 grudnia 2015