Sukces absolwentki Administracji Publicznej

Z wielką przyjemnością informujemy, że praca magisterska Weroniki Czuchaj, absolwentki kierunku Administracja Publiczna (II st.) - Kreowanie marki regionu turystycznego na przykładzie Roztocza – przygotowana w Katedrze Administracji Publicznej UMCS pod kierunkiem dr hab. prof. uczelni Katarzyny Radzik-Maruszak została wyróżniona w Konkursie na najlepszą pracę magisterską "Teraz Polska Turystyka - edycja 2022"!

Materiał graficzny organizatora konkursu

Konkurs organizowany jest przez Polską Organizację Turystyczną, Fundację Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Jego celem jest promocja prac magisterskich z zakresu rozwoju, promocji, konkurencyjności, koncepcji marketingowych turystyki Polski, wymiana i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych środowisk akademickich z obszaru turystyki, promocja młodych talentów oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku Polaków.


Serdecznie gratulujemy naszej absolwentce!


Wyniki konkursu

    Aktualności

    Data dodania
    17 grudnia 2022