STYPENDIUM REKTORA

Informacja

O stypendium Rektora dla najlepszych studentów ubiegać się może student, który w poprzednim roku akademickim:

 • zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich,
 • terminowo zaliczył wszystkie przedmioty i praktyki przewidziane planem studiów,
 • złożył indeks w terminie przewidzianym w Regulaminie Studiów,
 • posiadał wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub wysokie wyniki w sporcie,
 • złożył kompletny wniosek.

 

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ OD 4 DO 13 PAŹDZIERNIKA 2014

 

  Aktualności

  Autor
  Anna Belka
  Data dodania
  26 września 2014