Stypendium ministra dla studentów w roku akademickim 2023/2024

Zachęcamy do ubiegania się o stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2023/2024. Studenci zainteresowani ubieganiem się o stypendium proszeni są o zgłaszanie się do 10 października 2023 r. na adres e-mail: justyna.nowaczynska@mail.umcs.pl. W zgłoszeniu prosimy o podanie swoich danych: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, numer albumu, adres do korespondencji w Polsce oraz numer telefonu.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągniecia dla studentów dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki – zachęcamy do zapoznania się z nimi przed wnioskowaniem o stypendium.


Procedura składania wniosku o stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2023/2024 wygląda następująco:

 • najpóźniej do 10 października 2023 r. student dokonuje zgłoszenia na adres e-mail zgodnie z wytycznymi,
 • koordynator zakłada studentowi konto „redaktora wniosków” w systemie ZSUN/OSF,
 • koordynator tworzy wnioski dla poszczególnych studentów, którzy drogą mailową wystąpili o złożenie wniosku,
 • przy wypełnianiu wniosku uczestniczy student, któremu koordynator zakłada konto „redaktora pomocniczego”,
 • student, po otrzymaniu od koordynatora loginu i hasła, edytuje cały wniosek, w tym swoje dane osobowe, opis osiągnięć oraz załączniki; następnie po wypełnieniu danych we wniosku student informuje koordynatora o zakończeniu edycji wniosku,
 • koordynator sprawdza kompletność wniosku i zgodność danych dotyczących studiów (rok, kierunek, itd.) oraz osiągnięć ze stanem faktycznym, w razie konieczności koordynator uzupełnienia dane lub występuje o to do studenta,
 • po zakończonym etapie składania wniosków przez studentów koordynator przekazuje wnioski rektorowi UMCS do decyzji, które z nich zostaną później dostarczone właściwemu ministerstwu.

W razie pytań prosimy o kontakt z Justyną Nowaczyńską z Biurem Spraw Studenckich: nr tel. 81 533 86 27 lub e-mail: justyna.nowaczynska@mail.umcs.pl.

  Aktualności

  Data dodania
  10 września 2023